Disciplíny dětský den

Slalom, hod raketou, běh v pytli, přeskoky přes švihadlo, autové vhazování, výskok, skok daleký z místa, člunkový běh, přesnost přihrávky, bowling, sprint 30m