Přeložení Sparty

Zápas se Spartou se překládá na neděli 11.5. od 17 hod.